top of page

Viktorija Kelbauskienė

Gydytoja odontologė-ortopedė

Licencijos Nr. OPL–04259

IŠSiLAVINIMAS: 2013 m. baigė LSMU odontologijos studijas. 2016 m. suteikta gydytojos - odontologės ortopedės profesinė kvalifikacija. Nuo 2014 m. LSMU, Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje dėsto ikiklinikinį protezavimo kursą II ir III kurso studentams. Specializuojasi protezavime fiksuotais, išimamais protezais ir protezavimu ant implantų.

Tobulinimosi kursai:
- Implantology – Periodontology – Prosthetics. Sausio 22 – 28 d., 2017. Austrija.
- Saugus dantų paruošimas protezavimui. Tikslaus atspaudo nuėmimo metodika. (A. Černikio patentas nr. 4696, 1998 m.), Antanas Černikis, Kaunas.
- Veido lankų, registratų ir artikuliatorių panaudojimas okliuzijos diagnostikai ir terapijai. Prof. Dr. Georg B. Meyer, Doc. Dr. Giedrė Kobs, Vilnius.
- Okliuzija gydytojo odontologo praktikoje. Žygintas Jonaitis, Kaunas.
- Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje 2016, Palanga.
- Klinikiniai ir teisiniai aspektai ortopedinėje odontologijoje 2015, Juris Belte, Kaunas.
- Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje 2015, Palanga.
- Komplikacijų prevencija ortopedinėje odontologijoje 2015, Kaunas.
- Endodontija 2015, Vilnius.
- Naujos kartos endodontija 2015, Eduardas Kelbauskas, Šiauliai.
- Naujovės ir aktualijos odontologo praktikoje 2014, Palanga.

Publikacijos:

- Sadauskienė U., Juškevičiūtė V., Kelbauskas E. Dantų fuzijos, jų galimi gydymo būdai. Stominfo 2016; 2: 13-18
- Sadauskienė U., Juškevičiūtė V., Kelbauskas E. Dantų fuzijos, jų galimi gydymo būdai. Du klinikiniai atvejai. Stomatologija 2016; 18 (2) p.6-9

- Sadauskienė U., Juškevičiūtė V., Kelbauskas E. Laikinų užpildų ir cementų su cinko oksido-eugenoliu įtaka galutinio cementavimo adhezinėms sistemoms. Stomatologija 2016; 18 (3) p.17-21
-  Lopatienė K., Dabkutė A., Juškevičiūtė V. Vertical and sagittal morphology of the facial skeleton and the pharyngeal airway. Stomatologija 2016, Vol. 18, No. 1 p. 21 - 25

bottom of page