top of page

Eduardas Kelbauskas

Gydytojas endodontologas. Biomedicinos mokslų daktaras. LSMU dėstytojas.
Licencijos Nr. OPL-01733

IŠSiLAVINIMAS: 1996 m. baigė KMU. 1999 m. įgijo endodontologo specialybę. Nuo 1997 m. dėsto klinikinę endodontiją trečio - ketvirto kurso studentams LSMU. 2003 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją. specializuojasi dantų šaknų kanalų pergydyme ir dantų traumų gydyme.

MOKSLO STRAIPSNIAI
referuojamuose mokslo leidiniuose,
 referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo rodiklį


Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Paipalienė, Pajauta. Smoking and Other Factors Influencing the Oral Health of Lithuanian Army Recruits / Eduardas Kelbauskas, Solveiga Kelbauskiené, Pajauta Paipaliené // Military medicine. ISSN 0026-4075. 2005, vol. 170, no. 9, p.
791-796. Prieiga per internetą: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16261986;. [ISI Web of Science; MEDLINE; IngentaConnect]. [Citav. rod.: 0.371] 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse
Kelbauskas, Eduardas; Andriukaitienė, Laura; Nedzelskienė, Irena. Quality of root canal filling performed by undergraduate students of odontology at Kaunas University of Medicine in Lithuania / Eduardas Kelbauskas, Laura Andriukaitiene, Irena Nedzelskiene // Stomatologija. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Scientific articles). ISSN 1392-8589. 2009, t. 11, Nr. 3, p. 92-96. Prieiga per internetą: ;http://www.sbdmj.com/093/093-04.pdf. [MEDLINE; Scopus].

KVIESTINIAI PRANEŠIMAI AR KITI PRANEŠIMAI, PLENARINĖS PASKAITOS

tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

Otaitė, K; Kelbauskas, Eduardas; Bendinskaitė, R; Martynaitis, Jonas. Pulpos testavimas elektros srove / K. Otaitė, E. Kelbauskas, R. Bendinskaitė, J. Martynaitis // Trečiasis tarptautinis Lietuvos privačių gydytojų stomatologų bendrijos suvažiavimas : Ketvirtoji stomatologijos paroda; 1998 m.
gegužės 14-17 d, Druskininkai, Lietuva. [Druskininkai], 1998. p. 147 - 150.

Ugdomoji, šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

PARENGTI STUDIJŲ VADOVAI AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, MOKOMOSIOS KNYGOS AR METODINĖS PRIEMONĖS

Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta; Vėberienė, Rita. Dantų traumos : mokomoji knyga / Eduardas Kelbauskas, Greta Lodienė, Rita Vėberienė ; [recenzentai: Ričardas Kubilius, Simona Milčiuvienė] ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos ligų klinika. Kaunas : Kauno
medicinos universiteto leidykla, 2009. 86, [1] p. : pav. ISBN 9789955151432. Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Mačiulskienė, Vita. Endodontijos pradmenys : mokomoji knyga / Nijolė Kelbauskienė, Eduardas Kelbauskas, Živilė Grabliauskienė, Vita Mačiulskienė ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos klinika ; [recenzentai: Ričardas Kubilius, Ingrida Pacauskienė. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2006. 77 p. : pav. ISBN 9955150734.
Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Mačiulskienė, Vita; Andriukaitienė, Laura; Grabliauskienė, Živilė. Nikelio ir titano sukamieji instrumentai. Darbo ProTaper sistemos instrumentais technika : mokomoji knyga / Nijolė Kelbauskienė, Eduardas Kelbauskas, Vita Mačiulskienė, Laura Andriukaitienė, Živilė Grabliauskienė ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos ligų klinika ; [recenzavo Simona Milčiuvienė]. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2006. 51 p. : pav. ISBN 9955150726.

bottom of page